Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav vse leto, vendar le v oddelke, kjer so prosta mesta. Redni vpis v dnevni program poteka predvidoma v mesecu marcu (razpisan terminu) za naslednje šolsko leto (s sprejemom 1. septembra).

Otroke vpisujemo na podlagi vloge, ki jo dobite spletni strani vrtca. V primeru, da je prijav za sprejem več kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi potrebami.

Ob vstopu otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, vrtec sprejema samo cepljene otroke in otroke, ki imajo odločbo o opustitvi cepljenja. Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti oz. obvestiti upravo vsaj 14 dni pred želenim datumom izpisa. (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec)

Mestna občina Kranj vsako leto po končanem postopku vpisa na svoji spletni strani objavi Centralni čakalni seznam otrok (ločeno za I. in II. starostno obdobje), s katerim se ukinjajo posamezni čakalni seznami v vrtcih. Centralni čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.

Centralni čakalni seznam otrok za MOK (posodobljen 1x mesečno): https://www.kranj.si/kranj-moje-mesto/otrosko-varstvo

Predvidena prosta mesta

Enota Center:

Letnik 2017: 0

Letnik 2018: 2

Letnik 2019: 1

Letnik 2020: 1

Letnik 2021: 11

 

Enota Primskovo:

Letnik 2017: 0

Letnik 2018: 0

Letnik 2019: 0

Letnik 2020: 3

Letnik 2021: 7