Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav vse leto, vendar le v oddelke, kjer so prosta mesta. Redni vpis v šolsko leto 2023/2024 je potekal od 6. 3. 2023 do 15. 3. 2023 (s sprejemom 1. septembra).

Otroke po rednem vpisu vpisujemo na podlagi vloge, ki ste jo dobili na spletni strani vrtca v času rednega vpisa. Vpis v vrtec ureja, sprejema in odloča Komisija za sprejem otrok na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi potrebami.

Ob vstopu otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, vrtec sprejema samo cepljene otroke in otroke, ki imajo odločbo o opustitvi cepljenja. Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti oz. obvestiti upravo vsaj 14 dni pred želenim datumom izpisa. (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec)

Mestna občina Kranj vsako leto po končanem postopku vpisa na svoji spletni strani objavi Centralni čakalni seznam otrok (ločeno za I. in II. starostno obdobje), s katerim se ukinjajo posamezni čakalni seznami v vrtcih. Centralni čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.

Centralni čakalni seznam otrok za MOK (posodobljen 1x mesečno):

https://www.kranj.si/kranj-moje-mesto/otrosko-varstvo

Kljub zaključku rednega vpisa, lahko otroka vpišete v vrtec na podlagi obrazca za vpis otroka v vrtec – po roku. V primeru prostih mest v željenem vrtcu, boste o tem obveščeni preko telefona, preko pošte oziroma e-pošte.

OBRAZEC – VLOGA ZA VPIS OTROKA PO ROKU

OBRAZEC – VLOGA ZA VPIS OTROKA PO ROKU

Predvidena prosta mesta za šolsko leto 2023/2024:

Enota Center:

Letnik 2018: 0

Letnik 2019: 0

Letnik 2020: 1

Letnik 2021: 2

Letnik 2022: 0

Enota Primskovo:

Letnik 2018: 0

Letnik 2019: 0

Letnik 2020: 0

Letnik 2021: 0

Letnik 2022: 4

Cene programov, od 4.2.2023 dalje: 

Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj-14-23

Prednostni seznam čakajočih otrok za šolsko leto 2023/24
Objavljen  je seznam čakajočih otrok za sprejem v VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center za šolsko leto 2023/24. Obvestila boste starši dobili tudi po pošti (poslano 24.4.2023).
Seznam čakajočih otrok je interni seznam in velja samo do vzpostavitve CČS (centralni čakalni seznam), ki ga oblikuje MOK (predvidoma v mesecu maju).

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok

Prednostni seznam za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2023-24