Vrtec pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center začenja novo samostojno pot. Zaposleni bomo z zanosom, ljubeznijo do dela ter kreativnostjo pri delu ustvarjali pozitivno klimo, s katero bomo poskrbeli za boljši jutri. Namen vrtca je medsebojno povezovanje vseh udeležencev – zaposlenih, staršev otrok, okolice in vseh, ki so na kakršenkoli način vključeni v vzgojo otrok. Glavno vodilo je vzgojiti otroke, ki bomo samostojni, vedoželjni in zadovoljni.

Vrtec deluje v okviru OŠ Janeza Puharja Kranj – center in je javni vrtec. Deluje na dveh lokacijah – enota Center in enota Primskovo. V vrtcu se izvaja dnevni program predšolske vzgoje, ki poteka v dopoldanskem času in traja od šest do devet ur. Program obsega vzgojno-izobraževalno delo, varstvo in prehrano otrok. Skupine so v obeh enotah različno starostno strukturirane (glede na potrebe staršev in vpis).

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Strokovno podlago za izvajanje programa nam daje Kurikulum za vrtce (nacionalni dokument, ki ga je leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje).


     Vrtec Center                      Vrtec Primskovo

Komenskega ulica 4               Zadružna ulica 11

4000 Kranj                              4000 Kranj

Tel.: 04/620 36 20                 Tel.: 04/620 36 50

Klemen Markelj, ravnatelj, ravnatelj@osjpcenter.si, 04/620 36 01

Maruša Pogačnik, pomočnica ravnatelja za vrtec, marusa.pogacnik@osjpcenter.si, 04/620 36 21

Tajništvo: tajnistvo@osjpcenter.si, 04/620 36 00

Knjigovodstvo in oskrbnine: knjigovodstvo@osjpcenter.si, 04/620 36 04

Računovodstvo: racunovodstvo@osjpcenter.si, 04/620 36 03


Smo vrtec odprtih vrat, majhnih korakov in velikih dosežkov. Vrtec, kjer domujejo sproščenost, pristni odnosi, vedoželjnost in razumevanje.

»Skupaj bomo stopili izven okvirjev ter ustvarjali nove zgodbe in nepozabne spomine.«