Od četrtka, 25. 1. 2024, do vključno četrtka, 1. 2. 2024, bo potekalo sprejemanje vlog za prerazporeditve že vpisanih otrok. Izpolnjeno vlogo lahko oddate na upravo vrtca kamor želite razporediti otroka. V našem zavodu vlogo sprejemamo v upravi šole, preko pošte ali e-pošte na naslov tajnistvo@osjpcenter.si.