LETOVANJE

Sporočamo, da so otroci in vzgojitelji varno prispeli v Pineto.

Kranj, 12.6.2023

VRTEC NA KMETIJI

Sporočamo, da so otroci in vzgojiteljice varno prispeli na kmetijo.

Kranj, 24.5.2023

Prednostni seznam čakajočih otrok za šolsko leto 2023/24

 
Objavljen  je seznam čakajočih otrok za sprejem v VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center za šolsko leto 2023/24. Obvestila boste starši dobili tudi po pošti (poslano 24.4.2023).
 
Seznam čakajočih otrok je interni seznam in velja samo do vzpostavitve CČS (centralni čakalni seznam), ki ga oblikuje MOK (predvidoma v mesecu maju). 

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok

OBVESTILO O VPISU NOVINCEV – šolsko leto 2023/2024

Obveščamo vas, da bo vpis v vrtec potekal od 6. 3. 2023 do 15. 3. 2023. Otroke sprejemamo na podlagi oddane VLOGE ZA VPIS in točkovanih KRITERIJIH za sprejem. 

Vlogo je mogoče oddati:

– po e-pošti tajnistvo@osjpcenter.si,

– po pošti na upravo šole (Komenskega ulica 4, Kranj),

– osebno v tajništvu šole.

Informacije o vpisu so na voljo pri pomočnici ravnatelja za vrtec po telefonu 04 620 36 21. O sprejemu otrok v vrtec odloča KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK na podlagi Pravilnika za sprejem orok.

Na podlagi 51. a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št.142/20) mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

obvestilo o vpisu novincev – šolsko leto 2023-2024

Vloga za vpis otrok_2023-2024.doc

Vloga za vpis otrok_2023-2024.pdf

Cene vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih v MOK

S strani Mestne občine Kranj smo prejeli Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 14/23), ki velja od 4. 2. 2023 dalje. Več si lahko preberete v priloženem obvestilu.

Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj-14-23

Prerazporeditev otrok med vrtci v MOK

Od ponedeljka, 6. 2. 2023, do vključno četrtka, 16. 2. 2023, bo potekalo sprejemanje vlog za prerazporeditve že vpisanih otrok. Ipolnjeno vlogo oddate na upravo vrtca kamor želite razporediti otroka. V našem zavodu vlogo sprejemamo preko pošte ali e-pošte (tajnistvo@osjpcenter.si). 

Obrazec – vloga za prerazporeditev že vključenega otroka, 2023-2024

VRTEC NA KMETIJI

Sporočamo, da so otroci in vzgojiteljice varno in mirno prispeli na kmetijo. 

Seznam sprejetih in čakajočih otrok za sprejem v vrtec s 1. 9. 2022

Spoštovani starši,

v spodnjih datotekah objavljamo seznam sprejetih in čakajočih otrok za vstop v vrtec s 1. 9. 2022.

SPREJETI-OTROCI

CAKALNI-SEZNAM-VRTCA

ZIMOVANJE – prihod

Otroci in spremljevalci so varno in srečno prispeli na Pokljuko. Sedaj so se že nastanili in uživajo na snegu. Prav vse lepo pozdravljajo.

Vpis otrok v vrtec

Od torka, 1. 3. 2022, do četrtka, 10.3.2022, bo potekal redni vpis otrok v vrtec. Za vpis v naš vrtec vlogo lahko oddate preko e-pošte ali navadne pošte.

Vloga za vpis otrok – 2022-2023

obvestilo o vpisu novincev – šolsko leto 2022-2023 (2)

Prerazporeditev otrok med vrtci v MOK

Od četrtka, 27. 1. do vključno četrtka, 3. 2. 2022 bo potekalo sprejemanje vlog za prerazporeditve že vpisanih otrok v vrtcih. 

Obrazec – vloga za prerazporeditev že vključenega otroka-22-23 Obvestilo o prerazporeditvi

Obvestilo o prerazporeditvi