Z dosežki učencev na NPZ so učenci, starši in šole seznanjeni na spletni strani http://npz.ric.si. Do ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih predmetih (v obliki zapisa pdf) učenci in njihovi starši dostopajo z EMŠO in dodeljeno šifro, ki so jo učenci prejeli pri opravljanju prvega predmeta na NPZ v tekočem šolskem letu.

Učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 3. junija (od 8. ure ) do 5. junija 2024 (do 22. ure).

Učenci 6. razreda pa od 7. do 11. junija 2024 ob istih urah.

Učencem bo te dni v šoli omogočen vpogled v vse tri preizkuse.

Starše, ki bi želeli vpogled na šoli, prosimo, da se prijavijo šolski računalničarki preko e-pošte najkasneje do 4. junija 2024 do 12. ure (učenci 9. razreda) in do 5. junija 2024 do 12. ure (učenci 6. razreda).

Vpogled za starše bo v sredo, 5. 6. 2024 med 13. in 14. uro za 9. razred in v torek,  11. 6. 2024, med 11. in 12. uro za 6. razred.