Oblikovanje centralnega čakalnega seznama

Po zaključku rednega vpisa se je oblikoval centralni čakalni seznam otrok. Dostopen je na povezavi: https://www.kranj.si/podrocja-mok/otrosko-varstvo Centralni čakalni seznam se bo ažuriral 1x mesečno. Vlogo za vpis po roku lahko oddate kadarkoli v letu. V vrtec pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center lahko oddate preko pošte (Komenskega ulica 4, Kranj), preko e-pošte: tajnistvo@osjpcenter.si ali osebno na upravi šole v času uradnih ur (7.30 – 10.30) oziroma izven po predhodnem dogovoru. Otroci, katerih vloga je oddana po roku, se ne uvrstijo na centralni čakalni seznam ampak so vodeni po zavodih. Zato vlogo lahko oddate v več zavodov hkrati. Vloga za vpis otroka 2024-2025, oddana po rednem vpisu (od 14.3.2024_do_31.8.2025)