V petek, 6. 10. 2023, so prvošolci na Primskovem postali člani šolske skupnosti.

Pozdravit sta jih prišla tudi ravnatelj in predstavnik šolske skupnosti in jim namenila nekaj spodbudnih besed. Četrtošolci so jim pripravili dve krajši igri in jim zapeli pesem Potepuh.

Prvošolci so obljubili, da se ne bodo potepali kot Mali potepuh, ampak, da bodo redno hodili v šolo, pisali domače naloge, bili prijazni in strpni do sošolcev in drugih. S pesmijo Tri luže in pravilnimi odgovori o šoli pa so pokazali, da že nekaj znajo. Četrtošolci so jim okrog vratu dali znak šole.

Besedilo in fotografije: Andrejka Dobre