VSEBINA:           ŠOLSKO PRVENSTVO V ATLETIKI

KRAJ:                  ŠPORTNI PARK KRANJ

DATUM:    torek, 18.aprila (rezervni termin–torek, 16.maj 2023)

ATLETSKE DISCIPLINE:

8. in 9. razred: 60 m, 300 m, 1000 m, daljina, višina, vortex, krogla,

6. in 7. razred: 60 m,300m, 600m, daljina, višina, vortex, suvanje žoge,

COOPER (12 minut teka) in ŠTAFETA (4 x 100 m): rezultat se ne upošteva pri točkovanju za najboljši razred.

Vsak učenec oz. učenka lahko tekmuje v največ dveh disciplinah, štafeti in cooperju.

Cena je okvirno 5 eur, plačilo po položnici (neopravičeno odsotni učenci plačajo ceno športnega dne).

Zbor za vse učencev je ob 7.40 na tribuni po razredih.

Vsak naj se pred nastopom sam ustrezno ogreje in pravočasno pride na štart oz. mesto tekmovanja.

Urnik:

8.00

– s tekmovanjem začnejo učenci 8. in 9. razredov,

– učenci 6. in 7. razredov spremljajo tekmovanje na tribuni,

– pri meritvah pomagajo učenci 6. in 7. razredov (3 učenci in 2 učenki iz vsakega razreda).

9.10  malica za vse učence na tribuni po razredih: dežurni učenci prinesejo malico na tribuno in jo razdelijo.

9.30

– tekmujejo učenci 6. in 7. razredov,

– učenci 8. in 9.razredov pa so na tribuni skupaj z razredniki,

– pri meritvah pomagajo učenci 8. in 9. razredov (2 učenca in 2 učenki iz vsakega razreda).

10.30                    ŠTAFETA – 6. IN 7. RAZRED

10.45                    ŠTAFETA – 8. IN 9. RAZRED

11.00                    COOPER – FANTJE

11.15                    COOPER – DEKLETA

Pred nastopom in po končanem nastopu učenci spremljajo tekmovanje s tribune.

  • Podelitev diplom bo potekala med tekmovanjem za vsako že končano disciplino. Najboljši razred – razred, ki bo zbral največje število točk iz vseh disciplin, bo prejel pokal
  • učenci 6.in 7. razredov tekmujejo med seboj – mlajši učenci,
  •  učenci 8.in 9.razredov med seboj – starejši učenci

Najhitrejši v Cooper-ju pri fantih in najhitrejša pri dekletih  prejme majico, prav tako najhitrejša štafeta pri fantih in najhitrejša štafeta pri dekletih.

Športni dan se konča, ko se podeli pokal najboljšemu razredu.

Odhod šolskega avtobusa za prvo šolsko uro – do šole Simona Jenka, povratek ob 12.30 uri izpred OŠ Simona Jenka.

Za kosilo se morajo učenci prijaviti.

                                                                                         Aktiv učiteljev ŠPO

                                                                                                  Jana Sivec