V petek, 24. 03. 2023, je na OŠ Janeza Puharja Kranj-Center potekala čistilna akcija, ki so se udeležili vsi vrtec, razredi razredne in predmetne stopnje. Na igrišču šole so se s svojim ekološko preventivnim programom predstavili Komunala Kranj, Fundacija Vincenta Drakslerja in  Zeos, ki nas poučil o ravnanju z rabljeno elektronsko in električno opremo.

Vrtčevski otroci so si najprej ogledali delavnice na šolskem igrišču, nato pa so se odpravili po mestu pobirat odpadke.

Razredna stopnja si je na šolskem igrišču najprej ogledala delavnice, ki so jih pripravili uslužbenci Komunale Kranj. Po končani malici so očistili razrede, garderobne omarice, sortirali igrače in si ogledali filme o ločevanju odpadkov. Peti razred je na koncu še ustvarjal.

Učenci šestih razredov so si najprej ogledali delavnice na šolskem igrišču, nato pa se odpravili v Prešernov gaj, kjer so z dobro voljo pobirali odpadke. Po končani čistilni akciji so se vrnili v razrede, kjer so likovno ustvarjali izdelke iz odpadnega materiala, ki bi jih drugače zavrgli.

  1. razredi so pobirali odpadke v okolici šole in okoli bližnjih blokov ter trgovin. Na koncu pa so podirali rekorde v hitrih lončkih.

Učenci 8.d razreda so na šolskem igrišču urejali doskočišče za skok v daljino ter pometali in urejali okolico šole. Ostali 8. razredi pa so se odpravili do vodovodnega stolpa, kjer so pobirali odpadke.

9.č razred se je z razredničarko odpravil čistit ulice v bližini šole, nato pa so odšli na šolsko igrišče, kjer so si ogledali delavnice.

9.d razred se je z razredničarko odpravil čistit okolico reke Kokre, kasneje pa se je pridružil 9.č razredu na šolskem igrišču.

9.e razred je z razredničarko prelopatal šolski vrt in posejal redkvico, rukolo, fižol, ognjič in kapucinke. Po končanem delu pa so se okrepčali s sladoledom.

Kot piko na i sva intervjuvali kuharico, čistilke, knjižničarko in Majo Rozman, Komunala Kranj

Vodja šolske kuhinje, Alma Langus, nam je za intervju povedala, da v kuhinji ločujejo papir, mešane odpadke ter plastiko v posebnih zabojnikih. Za biološke odpadke imajo prav tako poseben zabojnik. Po odpadke pridejo uslužbenci komunale Kranj enkrat na teden.

Na šoli imamo zelo prijazne in dobrosrčne čistilke, ki zelo dobro skrbijo za čistočo na šoli. Prav tako dobro skrbijo za ločevanje odpadkov v zabojnikih na šolskem igrišču.

Knjižničarka nama je povedala, da se veliko ljudi težko loči od svojih rabljenih knjig, zato jih po navadi podarijo splošnim oz. mestnim knjižnicam. Če pa so knjige stare in prašne, so lahko škodljive našemu zdravju, zato jih moramo včasih vreči v zabojnik za papir. Stare in neuporabne knjige je najbolje reciklirati, vendar jih je pred tem dobro izročiti strokovnjakom iz tega področja, da pregledajo, če je v knjigi dragocena vsebina.

Na koncu dneva pa sva intervju opravili še z Majo Rozman, iz Komunale Kranj, kjer skrbi za odnose z javnostjo, ki nama je povedala, da se je danes počutila zelo dobro v naši družbi. Povedala je, da so največ zanimanja učenci pokazali pri stojnici s tetrapaki in električnim avtomobilom, vendar so imeli skozi vso predstavitev veliko vprašanj. Pogovarjale smo se tudi o začetku vsega tega, kako mlade zanima njihovo delo in poklic. Za to je povedala, da vse korake najprej začnejo doma, nato v vrtcu, kjer otrokom povedo, kako ločevati odpadke, s kakšnimi stroji delajo … Vse te zgodbe jim pripovedujejo z maskoto čebele, ko pa so učenci v 4.–5. razredu ta zadeva preide v resno stvar.

Učenci smo dan z dobro voljo zaključili ob 12:40.

POROČILO PRIPRAVILI: Tia Podgoršek 9.č, Nikolina Ninić 9.č