Teden pisanja z roko     23.­ 27. januar 2023

Mislim tiho, pišem počasi

Nosilna tema Tedna pisanja z roko bo tokrat Mislim tiho, pišem počasi, s katero želimo v ospredje postaviti počasnost, pa tudi dejstvo, da naš rokopis odraža naše notranje stanje.

Današnji način življenja namreč v ospredje postavlja hitrost in obilje, zato se od te odmikamo, vendar zadovoljstvo prinašata prav počasnost ter umirjenost.  Opazujmo svojo pisavo v različnih razpoloženjskih stanjih, primerjajo kakovost del v času umirjenosti s tistimi, ki so jih ustvarili v času hitenja itn.

Med novosti letošnjega leta sodi regija v središču, s katero želimo prav tako povezati del dejavnosti. Tokrat je to Prekmurje.

Izdelke za nagradno igro nam pošljite do vključno petka, 24. februarja 2023, in sicer v elektronski obliki (scan ali fotografija oziroma zvočni posnetek, besedilo) na naslov info@pisemozroko.si.
V nagradni igri se lahko potegujejo:
  • zvočni posnetki (razmišljanja o nosilni temi ali pisanju z roko),
  • pesmi haiku forme (vsebinsko vezane na pisanje, nosilno temo ali Prekmurje),
  • plakat v obliki zemljevida Prekmurja z vrisanimi in opisanimi znamenitostmi formata A3 ali A2 (tamkajšnje zgodovinsko pomembnejše npr. kulturne osebnosti, naravne znamenitosti, kulinarične posebnosti …),
  • knjige Prekmurja” formata A3 (predstavitev različnih vidikov Prekmurja – geografski, kulturni, kulinarični, etnološki …),
  • enciklopedični prikazi živali in zavarovanih vrst rastlin Krajinskega parka Goričko formata A3 (skica in opis, primer vam prilagamo). Pri slednjem izhajajte iz že obstoječega gradiva, objavljenega na spletni strani Krajinskega parka Goričko:https://www.park-goricko.org/go/892/Zivali in https://www.park-goricko.org/go/927/Zavarovane-vrste-rastlin

pripravila Barbara Baša