V sredo, 9.11.2022 je  Mestna občina Kranj (MOK) v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj na obeh naših šolah (Center in PŠ Primskovo) namestila cevni trezor za javne stavbe. V njih bo shranjen univerzalni ključi za odklepanje obeh stavb, ki jih bodo uporabili gasilci v primeru intervencije. V okviru tokratnega projekta so prvega namestili na stavbo OŠ Janeza Puharja Kranj – Center.

Župan MO Kranj Matjaž Rakovec je ob odprtju dejal:

»Mestna občina je z veseljem pristopila k temu projektu. Cevne trezorje bomo namestili na šestdeset objektov v lasti MOK, med njimi so šole, vrtci in javni zavodi, vrednost projekta pa je 26.000 evrov (z DDV),«

Cevni trezor odklepa le en ključ, ki ga imajo shranjenega samo gasilci. V trezorju so shranjeni ključi objekta ali več objektov. Z vgradnjo cevnih trezorjev morebitno intervencijo gasilci izvedejo hitreje, bolj učinkovito in z manj škode. Pred shranjevanjem v trezor se ključi preizkusijo, da dejansko delujejo, ko pa jih gasilci potrebujejo, le odklenejo trezor in uporabijo univerzalni ključ za vstop v stavbo. Tako ne izgubljajo prepotrebnega časa za ukrepanje (reševanje, gašenje, preiskovanje), saj jim ni treba izvajati dodatnih tehničnih ukrepov za odpiranje vrat (odpiranje v sili).

Direktor Gasilsko reševalne službe Tomaž Vilfan navaja primer dobre prakse, ki se je pokazala pri požaru na OŠ Franceta Prešerna leta 2021. Gasilci so za vstop v objekt uporabili ključ iz cevnega trezorja in požar hitro pogasili. Pri tem ni nastala škoda zaradi odpiranja vrat v sili. »Gasilski ključ res omogoča hitrejši dostop. Razvoj požara je najbolj kritičen v prvih minutah in če pridemo hitro do žarišča požara, potrebujemo malo vode, da ga ustavimo. V desetih minutah pa se lahko že polno razvije. Ob tej priložnosti bi apeliral na lastnike oziroma upravnike večstanovanjskih zgradb, da bi nameščanje cevnih trezorjev razširili. Bili bi v pomoč, ko je treba reševati iz dvigal ali v primeru požara, kot smo ga imeli leta 2018 na objektu na Trgu Prešernovih brigad, ko smo morali vlomiti v 24 stanovanj.«

Klemen Markelj, ravnatelj OŠ Janeza Puharja Kranj – Center: »Varnost je v šoli poleg znanja po pomenu zelo visoko in smo zelo veseli, da smo del tega projekta, če pride do kakršenkoli težave v času, ko šola ne deluje, da ni nepotrebne škode. Upam, da bomo s tem pripomogli k še večji varnosti objekta in učencev.«