V času podaljšanega bivanja poleg pisanja domačih nalog, ustvarjanja in igranja skrbimo tudi za naš vrtiček. Najprej je bilo treba vrt pošteno opleti, saj je bil ves zaraščen, nato prekopati, pograbiti in poravnati zemljo. Šele zatem je sledil najlepši del, in sicer sajenje. Posadili smo drobnjak, fižol, buče, solato, korenje in tudi enoletne vrtne rožice.

Besedilo in slike: Darja Mur in učenci OPB C3, C4