Dan in datum: petek, 26. 4. 2024

Odhod: Zbor učencev je ob 8.15 pred šolo

Prihod: okoli 12.45

Opis dejavnosti (kraj, dejavnosti, dodatni stroški):

Učenci si bodo vodeno ogledali živalski vrt v Ljubljani in spoznali vretenčarje.

Predvidena cena je 19 € na učenca in bo obračunana na položnici. Morebitno odsotnost starši javijo razredniku in malico odjavijo sami. V primeru neopravičene odsotnosti bo prevoz zaračunan.

Učenci potrebujejo: Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni, saj bo naravoslovni dan potekal v vsakem vremenu. S seboj naj imajo plastenko z vodo, pisalo in trdo podlago.

Spremljevalni učitelji: S. Sever, J. Drmota, M. Slabe.