Spoštovane učenke in učenci!                                                        Kranj, 23. 4. 2024

V torek, 7. 5. 2024, četrtek 9. 5. 2024 in ponedeljek, 13. 5. 2024, bodo za šestošolce in devetošolce na šoli potekali nacionalni preizkusi znanja (NPZ).

Urnik predmetne stopnje bo zato prilagojen.

Učenke in učenci 6. in 9. razreda se zberete pred glavnim vhodom ob 7.40.

Šestošolci boste NPZ pisali v učilnicah v pritličju (U02) in v 1. nadstropju (U11, U12, U13 in U14), devetošolci pa v učilnicah v 2. nadstropju (U21, U22, U23, U24 in U25).

Ob vstopu v učilnico pripravite pripomočke (nalivno pero ali kemični svinčnik, rezervno pisalo, za matematiko tudi svinčnik in geometrijsko orodje). Uporaba brisalcev, korekturnih sredstev in »gel pisal« ni dovoljena. Torbe odložite na določen prostor za odlaganje v učilnici, kjer boste opravljali preizkus. Telefonov in pametnih ur oziroma drugih elektronskih naprav pri pisanju ne smete imeti. Prav tako poskrbite, da ročne ure ne bodo oddajale zvočnih signalov.

Učenke in učenci 7. in 8. razreda pridete v šolo ob 9.05.

Vsi učenci predmetne stopnje se ob 9.05 razporedite za malico po običajnem urniku (v učilnico, kjer imate sicer 3. uro pouk) in od 3. ure dalje nadaljujete s poukom oz. dejavnostmi.

                                                                            Andreja A. Babšek

 

Oznake: