Spoštovani starši in skrbniki!

Donacija dela dohodnine v Šolski sklad OŠ Janeza Puharja Kranj – Center

Približuje se konec koledarskega leta, ko je še mogoče oddati obrazec za namenitev dela dohodnine za naš Šolski sklad OŠ Janeza Puharja Kranj – Center.

Zato vas vljudno vabimo, da del (do največ 0,3 %) vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje dobrodelnega šolskega sklada. Le-ta je skladno s spremembami in dopolnitvami ZOFVI uvrščen na seznam upravičencev za namenitev dela dohodnine za donacije za leto 2023.

Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo. Šolskemu skladu lahko namenite torej največ 0,3 % dela dohodnine.

Sredstva bodo namenjena za nadstandardne storitve in za pomoč učencem ter otrokom vrtca, ki prihajajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij, pri plačilu šol v naravi, strokovnih ekskurzij in dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti ter drugo.

Kako šolskemu skladu namenite dela dohodnine?

Vlogo lahko oddate elektronsko ali izpolnite priloženi obrazec in ga bodisi davčnemu uradu oddate sami bodisi ga prinesete v tajništvo šole, v tem primeru ga bo davčnemu uradu posredovala šola.

  1. Izpolnite priloženi obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite delež dohodnine (npr. 0,3 %), ki ga namenjate našemu šolskemu skladu, obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad ali oddajte v tajništvu šole.
  2. Elektronsko preko sistema e-Davki, na tem naslovu.

Za upravičenca v spodnji tabeli navedite OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, vpišite davčno številko šole/sklada 46234551  ter vpišite odstotek (največ) 0,3%.

Vlogo je potrebno oddati do 30. 12. 2023.

Vsem, ki boste namenili del dohodnine našemu šolskemu skladu, se najlepše zahvaljujemo.

Lepo vas pozdravljamo.

Člani UO šolskega sklada,                                                  Klemen Markelj, ravnatelj

Jakob Drmota, predsednik UO