Prosimo, da se na pogovorno uro učitelju naročite preko e-sporočila.

Prvi vezni člen med domom in šolo je razrednik oz. razredničarka. Stiki z njim naj bodo pogosti.
Ko boste reševali morebitne težave, velja postopnost; najprej pokličete ali obiščete
učitelja, nato razrednika, potem svetovalno službo in nazadnje ravnatelja.

 

Oznake: