Projekt “Vseslovensko petje s srci” je letos potekal že petič.  Na dan svetega Jurija, 23. aprila, se poveže celotna Slovenija in prepeva slovenske pesmi. Pojejo mladi, stari, tisti s posluhom in brez njega, pojejo po šolah in v domovih starostnikov … Pobudnica projekta “Vseslovenska petja s srci” je gospa Mateja Brečko. Cilji projekta so predvsem povezovanje med ljudmi, krepitev slovenske tradicije in pripadnost domovini.

Na osnovni šoli Janeza Puharja Kranj – Center, podružnici Primskovo, pa smo “Dan vseslovenskega petja” obeležili v ponedeljek, 24. aprila.

Na prireditvi se je vsak razred s svojo ljudsko pesmijo. Zapeli so pesmi Katarina Barbara, Pleši, pleši, črni kos, Kaj je tebi, mucek mali, Lepa Anka in Travnički so že zeleni. Nastopil je tudi otroški pevski zbor z ljudsko šaljivko Petelinček je na goro šel. Za konec pa smo združili moči in zapeli pesem, ki je že skorajda ponarodela – Kekčevo pesem.

Učiteljice smo za konec povabile vse učence, da spodbudijo svoje družine in doma večkrat zapojejo skupaj. Naj dragocena ljudska pesem živi tudi po naših zanamcih!

Nuša Juvan