V jesenskem času so se učenci razredne stopnje na Centru in na PŠ Primskovo udeležili skupne akcije ‘Otroci za varnost v prometu’ v sodelovanju z območno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter policijsko postajo Kranj. Namen akcije je ozaveščanje splošne javnosti o varnosti v prometu.

V okviru akcije so učenci ustvarili likovne izdelke na temo promet in varnost ter dopisali kratko sporočilo za voznike. V novembru smo nato izvedli ulično akcijo. Otroci so pristopili k vozniku, ki ga je ustavil policist, mu izročili likovni izdelek s sporočilom ter zaželeli SREČNO IN VARNO VOŽNJO.

Zapisala: učiteljica Darja Mur