Z dosežki učencev na NPZ so učenci, starši in šole seznanjeni na spletni strani http://npz.ric.si. Do ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih predmetih (v obliki zapisa pdf) učenci in njihovi starši dostopajo z EMŠO in dodeljeno šifro, ki so jo učenci prejeli pri opravljanju prvega predmeta na NPZ v tekočem šolskem letu.

Učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 31. maja (od 8. ure ) do 2. junija 2022 (do 20. ure).

Učenci 6. razreda pa od 7. do 9. junija 2022 ob istih urah.

Učencem bo te dni v šoli omogočen vpogled v vse tri preizkuse.

Starše, ki bi želeli vpogled na šoli, prosimo, da se prijavijo šolski računalničarki preko e-pošte najkasneje do 30. maja 2022 do 12. ure (učenci 9. razreda) in do 6. junija 2022 do 12. ure (učenci 6. razreda).

Vpogled za starše bo v sredo,  1. 6. 2022 med 12. in 13. uro za 9. razred in v četrtek,  9. 6. 2022, med 11. in 12. uro za 6. razred.

Spremembe dosežkov učencev po poizvedbah bo Državni izpitni center za učence 9. razreda šolam sporočili v petek, 10. junija 2022, in za učence 6. razreda v četrtek, 16. junija 2022.

Učenci in njihovi starši bodo na zgoraj omenjeni datum prek spletne strani http://npz.ric.si lahko ponovno dostopali do ovrednotenih preizkusov in dosežkov po poizvedbah, ter do dodatne informacije o dosežkih učenca pri NPZ-ju v primerjavi z njegovimi vrstniki na šoli in v državi. Dostop do vseh dokumentov bo omogočen do konca septembra 2022.

Andreja A. Babšek

 

Oznake: