Obveščam vas, da bo s 1. septembrom 2021 začela z delovanjem nova Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center. Učenci, ki so do konca šolskega leta 2020/21 obiskovali OŠ Simona Jenka Kranj Center in PŠ Primskovo, bodo s 1. 9. 2021 začeli obiskovati samostojno OŠ Janeza Puharja Kranj – Center. Enako velja za otroke, vpisane v 1. razrede omenjenih šol, in otroke, ki so vpisani v vrtca ob obeh šolah. Do bistvenih sprememb, razen spremembe imena, ne bo prišlo.

Vse potrebne informacije boste izvedli na spletnih strani OŠ Janeza Puharja Kranj – Center in OŠ Simona Jenka Kranj.

V Kranju, 29. 6. 2021                

v. d. ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, 
Klemen Markelj, prof. zgod.

Matična šola OŠ Janeza Puharja Kranj – Center
Janez Puhar – izumitelj fotografije na steklo