Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav vse leto, vendar le v oddelke, kjer so prosta mesta. Redni vpis v šolsko leto 2024/2025 poteka od 4. 3. 2024 do 13. 3. 2024 (s sprejemom 1. septembra).

Otroke po rednem vpisu vpisujemo na podlagi vloge, ki jo dobite na spletni strani vrtca v času rednega vpisa. Vpis v vrtec ureja, sprejema in odloča Komisija za sprejem otrok na podlagi Pravilnika za sprejem otrok v vrtec. Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi potrebami.

Ob vstopu otroka v vrtec morajo starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, vrtec sprejema samo cepljene otroke in otroke, ki imajo odločbo o opustitvi cepljenja. Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec. Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti oz. obvestiti upravo vsaj 14 dni pred želenim datumom izpisa. (Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec)

Mestna občina Kranj vsako leto po končanem postopku vpisa na svoji spletni strani objavi Centralni čakalni seznam otrok (ločeno za I. in II. starostno obdobje), s katerim se ukinjajo posamezni čakalni seznami v vrtcih. Centralni čakalni seznam otrok velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.

Centralni čakalni seznam otrok za MOK (posodobljen 1x mesečno):

https://www.kranj.si/kranj-moje-mesto/otrosko-varstvo

Kljub zaključku rednega vpisa, lahko otroka vpišete v vrtec na podlagi obrazca za vpis otroka v vrtec – po roku. V primeru prostih mest v željenem vrtcu, boste o tem obveščeni preko telefona, preko pošte oziroma e-pošte.

Predvidena prosta mesta za šolsko leto 2024/2025:

Enota Center:

8 prostih mest za prvo starostno obdobje

Enota Primskovo:

3 prosta mesta za prvo starostno obdobje

Cene programov, od 4.2.2023 dalje: 

Sklep o spremembah sklepa o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj-14-23

Prednostni seznam čakajočih otrok za šolsko leto 2023/24
Objavljen je seznam čakajočih otrok za sprejem v VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center za šolsko leto 2023/24. Obvestila boste starši dobili tudi po pošti (poslano 24.4.2023).
Seznam čakajočih otrok je interni seznam in velja samo do vzpostavitve CČS (centralni čakalni seznam), ki ga oblikuje MOK (predvidoma v mesecu maju).

Čakalni seznam za naknadni sprejem otrok

Prednostni seznam za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2023-24