Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je na šoli ustanovljen v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 68. člen (knjižnica) in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Sredstva zagotovi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Vsi učenci prejmejo v prvem tednu septembra v brezplačno izposojo komplet učbenikov iz učbeniškega sklada. V primeru, da želi učenec uporabljati svoje učbenike, naj o tem starši ali skrbniki obvestijo upravljavko učbeniškega sklada na elektronski naslov: monika.kralj@osjpcenter.si

Učenci 1., 2. in 3. razreda (poleg beril, ki jih je potrebno vračati) prejmejo v šoli komplete delovnih zvezkov, ki jih ni potrebno vračati. Izposojevalnino za učence višjih razredov in omenjene delovne zvezke za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Šolska knjižnica deli gradiva iz učbeniškega sklada najpozneje prvi teden pouka v novem šolskem letu. Učenci za prejeto gradivo poskrbijo (učbenike ovijejo v papir, jih ne podčrtujejo, čečkajo …) in v žig na naslovni strani vpišejo ime, priimek, razred in šolsko leto. Konec šolskega leta (ali ob izpisu/ prepisu) učenci vrnejo učbeniške komplete nepoškodovane. Za izgubljen ali poškodovan učbenik je predvidena odškodnina, ki se obračuna skladno z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.

Na spodnjih povezavah si lahko snamete sezname učnih gradiv in potrebščin, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2024/2025:

Učna gradiva in pripomočki za 1. razred (center)

Učna gradiva in pripomočki za 1. razred (Primskovo)

Učna gradiva in pripomočki za 2. razred (center)

Učna gradiva in pripomočki za 2. razred (Primskovo)

Učna gradiva in pripomočki za 3. razred (center)

Učna gradiva in pripomočki za 3. razred (Primskovo)

Učna gradiva in pripomočki za 4. razred

Učna gradiva in pripomočki za 5. razred

Učna gradiva in pripomočki za 6. razred

Učna gradiva in pripomočki za 7. razred

Učna gradiva in pripomočki za 8. razred

Učna gradiva in pripomočki za 9. razred