Dokler se ne sprejmejo nova pravila, veljajo obstoječa.