Učbeniški sklad je bil v Sloveniji ustanovljen v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 68. člen (knjižnica) in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Sredstva zagotovi ministrstvo, pristojno za izobraževanje.

Šolska knjižnica deli gradiva iz učbeniškega sklada najpozneje prvi teden pouka v novem šolskem letu. Učenci, ki se šolajo na domu, imajo enako pravico do izposoje gradiv iz učbeniškega sklada.

Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu pouka vrniti pravočasno in nepoškodovan, tudi ob izpisu.
Prevzeti učbeniki morajo biti zaščiteni z ovojem ali folijo. V žig učbeniškega sklada na naslovni strani gradiva morajo biti vneseni naslednji podatki: ime, priimek, razred in šolsko leto. Učbenik preglejte pred vračanjem. Če je učbenik poškodovan, na to opozorite v knjižnici pred vračanjem. Med poškodbe spadajo: izpadla stran, strgana stran, počečkana stran, močno nacefran hrbet, poškodovane platnice, odstop bloka od platnic, polit ali kako drugače umazan učbenik. V knjižnici lahko skupaj izvedemo popravila. Učna gradiva iz šolske knjižnice predajamo naslednjim generacijam, zato se potrudimo, da so vrnjeni pravočasno in v dobrem stanju.

Več na: https://www.gov.si/teme/ucbeniki/

Seznam učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 2021-22