Koncert “Z glasbo v vesolje”

Oddelki: 7.a, 7.b, skupina nadarjenih

Število učencev: 70 (in 5 spremljevalnih učiteljev)

Kraj dejavnosti: Ljubljana

Odhod : dne 21. 9. ob 7:15 izpred šole peš proti železniški postaji

Razdelitev vozovnic

Odhod vlaka iz Kranja: 8:12, na vlaku razdelitev vstopnic za koncert

Prihod vlaka v Ljubljano: 8:43, peš do Cankarjevega doma

Prihod v Cankarjev dom (LJ): predvidoma ob 9:10

kratka malica

Koncert: 9:30–10:30

Obisk Ljubljanskega gradu peš od Cankarjevega doma, ogled notranjega dvorišča in grajskega obzidja. Kratka malica. V delovnih skupinah učenci ob pogovoru in ustvarjanju napišejo in narišejo evalvacijo glasbene izkušnje (zapis in risba bosta ovrednotena pri GUM in LUM kot ocean pridobljena na drugačen način) ob učnem listu. Odhod proti železniški postaji.

Odhod vlak iz Ljubljane: 12:50

Prihod vlaka v Kranj: ob 13:20 proti šoli

Zaključek dneva dejavnosti: predvidoma 13:50 izpred šole

Pomembno za učence:  prinesejo s seboj trdo podlago in pisalo (po navodilih učiteljice LUM), učenci naj imajo obutev in obleko primerno vremenu in hoji, s sabo naj vzamejo dodatno malico in pijačo, kljub temu, da bo za šolsko malico poskrbljeno. Upoštevamo dogovorjena pravila vedenja na predstavi.

Dan dejavnosti je obvezen za oba 7. oddelka, morebitno odsotnost starši sporočijo razredniku (Sandri Sever ali Jakobu Drmoti), oz. Jasmini Pecić Tagliaferri (ostale skupine). Prepovedana je uporaba mobilnih telefonov v celotnem času dneva dejavnosti.vstopnica za koncert

Stroški bodo poračunani po položnici (vozovnica 3,20 € in vstopnica 6,00 €)

Vodja dejavnosti: Jasmina Pecić Tagliaferri

Spremljevalci: Sandra Sever, Jakob Drmota, Jasmina Pecić Tagliaferri, Anja Stipanović, Maša Reven, Špela Drobnič Tomšič (rezerva).

Prehrana

OBROKMALICAKOSILO
 šolska in dodatna malica s sebojodjavljeno za vse sodelujoče, izjemoma starši prijavijo kosilo s tel. v knjigovodstvo

Če učenec na dan dejavnosti manjka (bolezen . . .) morajo prehrano odjaviti starši/skrbniki.

Stroški: Povratna vozovnica vlak (skupinski popust)  3,20 €;   Glasbena mladina Slovenije Vstopnica za  koncert 6,00 €   (skupaj 9,20 €)  

 

Oznake: