V torek, 30. 5., so se drugič v tem šolskem letu sestali predstavniki oddelčnih skupnosti s Primskovega ter razredne in predmetne stopnje OŠ Janeza Puharja Kranj – Center. Prišli so vsi  predstavniki učencev 1. – 9. razreda.

Pregledali in pokomentirali so delo šolske skupnosti v tem šolskem letu in ugotovili, da so bili precej uspešni.

Izvedenih je bilo namreč kar nekaj dejavnosti: 

  • oktobra so obeležili teden otroka,
  • sprejeli so prvošolce v šolsko skupnost,
  • izvedli so dve zbiralni akciji odpadnega papirja, ki sta v šolski sklad prinesli 2389 eur,
  • izvedli so zbiralno akcijo prehrambnih izdelkov, ki so jih podarili Anini zvezdici,
  • izvedli so osem srečanj šolskega parlamenta za učence 6. – 9.razreda na temo duševno zdravje otrok in mladih,
  • nekateri predstavniki so se udeležili medobčinskega otroškega parlamenta,
  • izvedli so dve skupni seji šolske skupnosti.

Dogovorili so se še za zadnjo zbiralno akcijo v letošnjem šolskem letu, in sicer zbiralno akcijo šolskih pripomočkov in igrač, ki bo potekala 12. – 17. 6.

Učiteljem in vodstvu šole so predstavniki posredovali tudi nekaj idej, za katere bi želeli, da se uresničijo za izboljšanje za kvalitete pouka in življenja na šoli.

Sejo so zaključili z obljubo, da bodo v naslednjem letu še naprej delali dobro.

Mentorice Andreja Molan, Mojca Bertoncelj in Nina Primožič