Slika 1: Učenci in učenke 2. a razreda z učiteljico D. Mur in s policistom g. Horvatom, PU Kranj

Na naši šoli, OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, pišemo ‘varnost’ z velikimi črkami. Nikoli ni premalo govoriti o varnosti v prometu, kako preprečiti nezgode in kako otroci pridejo varno v šolo in vrtec. Te teme se enostavno ne da izčrpati. Vsako šolsko leto se z otroki velikokrat in skoraj na vsakem koraku pogovarjamo o varnosti, ne samo v prometu, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Zavedamo se, da je tema pomembna in jo je zato treba tudi ves čas osveževati. Otroke spodbujamo k razmišljanju o varnosti v prometu na splošno ter tudi o varnosti na poti v šolo ter v okolici otroških igrišč.

V ta namen vsako leto sodelujemo z več organizacijami, ki nas pri tem spodbujajo in podpirajo. Po dveletnem koronskem obdobju smo letos, v šolskem letu 2022/23, vnovič dobili vabilo organizacije NIJZ, naj se pridružimo izvedbi njihovega projekta in ulične akcije ”Otroci za varnost v prometu”. Akcijo koordinirajo območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v sodelovanju z regijskimi osnovnimi šolami in policijskimi postajami. Namen akcije je ozaveščanje splošne javnosti o varnosti ter problematiki alkohola v prometu in je dober primer uspešnega medsektorskega sodelovanja.

V okviru akcije ”Otroci za varnost v prometu” so učenke in učenci razredne stopnje ustvarili likovne izdelke na temo promet in alkohol. Mentorice in razredničarke smo se z otroki pogovorili o tej tematiki, o varnosti v prometu in o preprečevanju nezgod ter o vplivih alkohola v prometu. Nato je sledila ulična akcija, ki je bila za otroke nekaj posebnega. Vsak učenec je pristopil k vozniku avtomobila, ki ga je, po pravilih, zaustavil policist ter vozniku na kratko razložil namen ulične akcije. Učenec je nato svoj izdelek in sporočilo izročil vozniku in mu ob izročitvi zaželel ”Srečno vožnjo”. Nekateri učenci pa so povedali še kaj več.

Z ulično akcijo in sporočili otrok smo želeli ozaveščati voznike, da je treba skrbeti za večjo varnost v prometu, še posebej v bližini šole.

                                                  Slika 2: Učenci in učenke 2. a razreda s policistom g. Horvatom, PU Kranj

          zapisala: učiteljica Darja Mur