V četrtek, 29. 9., ob 10.00 so se prvič sestali predstavniki oddelčnih skupnosti s Primskovega ter razredne in predmetne stopnje OŠ Janeza Puharja Kranj – Center. Zbrali so se učenci 2. – 9. razreda, bilo jih je kar 52. Nagovoril nas je ravnatelj in mentorice smo predstavile delo šolske skupnosti v letošnjem letu. Predstavniki so izvolili predsednico (Majo Bulovec Ganzitti iz 9. č ) in namestnika (Andreja Herakoviča iz 8. e), ki bosta našo šolo predstavljala na regijskem otroškem parlamentu.  Dogovorili smo se za akcije, ki jih bo podprla šolska skupnost (zbiralne akcije starega papirja, šolskih potrebščin in hrane). Z učenci smo se dogovorili, da bodo posebej aktivni v Tednu otroka (3. – 9. 10.), ko bomo v šolsko skupnost sprejeli tudi prvošolce. Učiteljem in vodstvu šole so predstavniki posredovali tudi nekaj idej, za katere bi želeli, da se uresničijo v Tednu otroka ter nekatere bolj splošne za izboljšanje za kvalitete pouka in življenja na šoli.

Sejo bomo v tako velikem obsegu ponovili še konec šolskega leta, medtem pa bodo potekali sestanki predstavnikov šolske skupnosti v manjših delovnih skupinah.

Mentorice Andreja Molan, Mojca Bertoncelj in Nina Primožič