ŠOLSKI SKLAD


Poslanstvo šolskega sklada je financiranje dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. To vključuje nakup nadstandardne opreme in s tem zviševanje kakovosti pouka ter pomoč učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij za dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti.

S pomočjo šolskega sklada pomagamo mnogim družinam v stiski in omogočamo vsem otrokom, da se lahko na primer lahko udeležujejo taborov in šol v naravi.

Starši, ki želite svojemu otroku omogočiti dan dejavnosti, tabor, šolski izlet ali drugo, vendar potrebujete pomoč, ker ste v finančni stiski, se lahko oglasite pri naši šolski svetovalni službi. Za finančno pomoč je možno zaprositi le na podlagi pisne vloge, ki jo dobite na naši spletni strani. Upravni odbor Šolskega sklada na podlagi podanih podatkov ugotavlja upravičenost do sredstev iz šolskega sklada.

Šolski sklad pridobiva svoja sredstva iz donacij in prispevkov. Če želite tudi vi prispevati v šolski sklad, lahko sredstva nakažete na naslov:

OŠ Janeza Puharja Kranj – Center

Komenskega 4

4000 Kranj