Učencem, ki jim ni bilo mogoče razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta. Učenci ali njihovi starši oz. skrbniki lahko spričevala prevzamete v tajništvu šole navedene dni med 9.00 in 12.00 in med 14.00 in 14.30.