Šola bo v prihodnjem šolskem letu izvajala naslednje obvezne in neobvezne izbirne predmete.

IP
7. razredFilmska vzgoja 1 (IP-FVZ1)
 Likovno snovanje I (IP-LS1)
 Obdelava gradiv – Les (IP-OGL)
 Ruščina 1 (IP-RI1)
 Šport za sprostitev (IP-ŠSP)
 Urejanje besedil (IP-UBE)
 Nemščina I (IP-NI1)
 
8. razredFilmska vzgoja 2 (IP-FVZ2)
 Izbrani šport Košarka (IP-IŠPK)
 Izbrani šport Odbojka (IP-IŠPO)
 Multimedija (IP-MME)
 Nemščina II (IP-NI2)
 Obdelava gradiv – Les (IP-OGL)
 Poskusi v kemiji
 Turistična vzgoja (IP-TVZ)
 
9. razredFilmska vzgoja 3 (IP-FVZ3)
 Likovno snovanje III (IP-LS3)
 Nemščina III (IP-NI3)
 Računalniška omrežja (IP-ROM)
 Ruščina 1 (IP-RI1)
 Šolsko novinarstvo (IP-ŠNO)
 Šport za zdravje (IP-ŠZZ)
 Turistična vzgoja (IP-TVZ)
4., 5., 6. razred CenterNIP – Nemščina
5., 6. razred Center NIP – Računalništvo
 
4., 5. razred PrimskovoNIP – Nemščina
 NIP – Umetnost
NIP – Šport

 

Oznake: