četrtek, 2. 6., ob 19.00
stolp Škrlovec


nastopajoči:
Sabina Nadine Bogoev, Ema Hostar, Aljaž Šolar, Ana Štular, Mark
Joseph Siaton, Oskar Dulič, Brigita Praček, Brita Bajt, Andrej
Herakovič, Manca Čadež, Bine Praček, Dan Frelon, Jaša Luštrik, Neža
Štular, Tijan Stanjko, Žana Rihtaršič


Vstopnine ni, bomo pa zelo veseli prostovoljnih prispevkov za šolski sklad!