Mentor fotografskega krožka Mihail Hodin

Naslov razstave: Iz fotografije v sliko in iz slike v fotografijo

Posnetki učencev fotografskega krožka:


Neža Štular 6.a


Gaber Lautar 6.b


Vito Viharnik 6.b